Adres
Runnenburg 9
3981 AZ, Bunnik
Nederland
ContactgegevensTelefoon: +31 (0)30 659 89 88
E-mail: info@bam.com
Website: www.bam.com/nl
Locatie
Beelden

Bam Bouw & Techniek

We zijn een technologisch en servicegedreven bedrijf waar bouw en installaties een geïntegreerd geheel vormen

De organisatiestructuur van Koninklijke BAM Groep omvat twee divisies (een gericht op Nederland en de ander op het Verenigd Koninkrijk en Ierland), ondersteund door een gefocust en gestroomlijnd corporate centre. BAM richt zich op de thuismarkten ('divisies'), waar BAM de schaalgrootte en sterke positie benut om toonaangevend te zijn met ‘best-in-industry' bouwprocessen, op veilige wijze tot stand gebracht door vakkundige medewerkers om waardevolle, duurzame oplossingen te realiseren voor opdrachtgevers. BAM heeft tevens bedrijven in België (bouw en vastgoed). Met joint venture Invesis zet BAM zich in voor publieke-private-samenwerkingsprojecten, zowel voor infrastructuur als accommodaties.

De strategie van BAM omvat een duidelijke focus op winstgevende groeiplatforms in Nederland, en in het Verenigd Koninkrijk en Ierland, vooral voor grote opdrachtgevers en gebruikmakend van bewezen concurrentievoordelen. Een kerninitiatief in de divisie Verenigd Koninkrijk en Ierland betreft de focus op middelgrote projecten met belangrijke opdrachtgevers en het verbeteren van activiteiten op het gebied van advies, ontwerp en engineering.

De transformatie van BAM richt zich op duurzaamheid in markten waar de Groep zich wil onderscheiden van de concurrentie op het gebied van product- en procesleiderschap en sterke relaties met opdrachtgevers. BAM zal zich richten op markten waar prioriteit wordt gegeven aan innovatie en duurzaamheid. Een belangrijk initiatief in de divisie Nederland is het vergroten van het aantal bio-based, geïndustrialiseerde Flow-woningen binnen woningontwikkeling en -bouw.

BAM ziet richting 2030 een sterke verdere groei in woning-, energie- en renovatiemarkten. Met de schaalgrootte en reikwijdte is BAM goed gepositioneerd voor deze grotere maatschappelijke uitdagingen. BAM richt zich op leidende posities in markten die in lijn zijn met de kwaliteiten en duurzaamheidsdoelstelling van de Groep. Dit zal gebeuren door bestaande competenties uit te breiden. Een belangrijk initiatief in beide divisies is het vergroten van de aanwezigheid op markten voor energieoplossingen, waaronder smart grids.

Succesvolle uitvoering is afhankelijk van zeer betrokken medewerkers in een goed presterende organisatie, waarbij de nadruk ligt op diversiteit, inclusie, een aantrekkelijke employee journey, leiderschap door het goede voorbeeld te geven, talentmanagement en een organisatie die inspeelt op veranderende omstandigheden.

Video

Gerelateerde artikelen

  • Helende omgeving centraal bij nieuwbouw Universitair Centrum Psychiatrie

    Groningen

    Veel zonlicht, natuurlijke kleuren en materialen en een groene omgeving: de nieuwbouw van het Universitair Centrum Psychiatrie in Groningen voldoet in alle opzichten aan de belangrijkste doelstelling: het bieden van een helende omgeving aan patiënten. Bouwcombinatie BAM-Trebbe-Equans kijkt met een goed gevoel terug op dit in maart opgeleverde project.
    Bekijk artikel