RoosRos architecten

Respectvol Rentmeesterschap

Tel. 0186691580
Www https://www.roosros.nl/

RoosRos staat voor Respectvol Rentmeesterschap. We voelen ons verantwoordelijk voor een leef-, woon- en werkomgeving die bijdraagt aan het geluk en welbevinden van mensen. Niet alleen vandaag, maar ook morgen. Voor huidige én toekomstige generaties. De wereld zo goed mogelijk onderhouden en nalaten. Dat is onze inspanningsverplichting.

Een architectenbureau met passie voor het vak. Met meer dan zestig collega’s creëren we iedere dag nieuwe ontwerpen, duurzame oplossingen voor diverse vraagstukken, en bouwen we met elkaar aan onze ambitieuze visie. Niet voor niets werken we vanuit de visie Respectvol Rentmeesterschap. We voelen, juist ook in ons vak, de inspanningsverplichting om de wereld zo goed mogelijk te onderhouden en na te laten. In onze visie is een gezonde en toekomstgerichte omgeving essentieel.

Wij gaan op zoek naar de vraag achter de vraag. Samen in co-creatie dromen en doen.