VolkerWessels

Welkom in de wereld van VolkerWessels

Tel. 0881866186
Www https://www.volkerwessels.com/nl/

Het is onze missie en drijfveer om te bouwen aan een betere levenskwaliteit. Als Nederlands bouwconcern beschikt VolkerWessels over de middelen en mogelijkheden om aan deze ambitieuze doelstelling te werken. Met al onze ondernemingen zijn wij namelijk in staat om, in constructieve samenwerking met opdrachtgevers, onderaannemers, collega’s en eindgebruikers, een volledig functionerende leefomgeving te creëren. Duurzaam, innovatief en toekomstgericht.

Als concern geloven we in een leefomgeving waarin levenskwaliteit centraal staat. Levenskwaliteit gaat over de mens achter onze projecten. Onze ambitie is om bij te dragen aan de gezondheid en het geluk van gebruikers en bewoners. Het bewust bouwen aan onze leefomgeving is noodzakelijk. Onze sector staat aan de vooravond van een ingrijpende transitie.

Ons bouwconcern bestaat uit 120 ondernemingen. De diversiteit van al die ondernemingen en hun kennis van de regionale markten is onze kracht. Daarnaast behalen we door controle en ondersteuning op divisieniveau schaalvoordeel, optimaliseren we expertise en bundelen we kennis waardoor we integrale oplossingen kunnen bieden en de klant optimaal bedienen. Kortom: groot, maar toch klein. Daar zijn we trots op!

Bouw, vastgoedontwikkeling, telecom, installatietechniek, toelevering, wegenbouw, energienetwerken, civiele techniek, spoorbouw en mobiliteit & engineering. VolkerWessels is actief op vele gebieden. We ontwikkelen, ontwerpen, bouwen, financieren, beheren en exploiteren. De gemeenschappelijke bouwstenen bij al deze activiteiten zijn veiligheid, duurzaamheid en integriteit. Drie kernwaarden van waaruit we verder vorm geven aan onze missie: bouwen aan een betere levenskwaliteit.

Een belangrijk speerpunt in onze missie is innovatie. Daarin loopt VolkerWessels graag voorop. We kleuren het liefst buiten de lijntjes, of zelfs buiten het papier. Denken in de taal van de toekomst, dat is ons streven. We zijn er namelijk van overtuigd dat innovatie cruciaal is in het verbeteren van de levenskwaliteit. Het is noodzakelijk om onderscheidend en competitief te blijven. Niet voor niets hebben wij een aantal innovatiemanagers die onze ondernemingen hierin stimuleren en begeleiden.

Bouwen aan een betere levenskwaliteit betekent soms ook (financieel) bijdragen aan maatschappelijke initiatieven of activiteiten. Onze ondernemingen hebben zelf (decentraal) de vrijheid om sponsorbijdragen toe te kennen. Zij kunnen hierover rechtstreeks worden benaderd. Ook centraal sponsort VolkerWessels enkele activiteiten.

VolkerWessels wordt bestuurd door een gedisciplineerd, zeer gemotiveerd en ervaren team. De raad van bestuur heeft een sterk management trackrecord en jarenlange expertise in de sector.